بازگشت
Loading

 • همکاران

  • مدیر فروش پروژه آوا جنرال: امین مهاجر
   امین مهاجر

   واحد مربوطه: واحد بازاریابی و فروش

   سمت: مدیر فروش پروژه آوا جنرال

  • کارشناس فروش: داود رسولی
   داود رسولی

   واحد مربوطه: واحد بازاریابی و فروش

   سمت: کارشناس فروش

 • مشاوران
  • مشاور سازه: آقای دکتر میرقادری
  • مشاور طراحی : آقای مهندس دانشمیر
  • مشاور برنامه ریزی استراتژیک : گروه مشاوره هوژان
  • مشاور مالی: آقای جعفری
  • مشاور منابع انسانی: آقای دکتر شهباز مرادی
  • مشاور اقتصادی: آقای دکتر حسین ادیب
  • مشاوران بازاریابی: :
  • .: گروه ibran
  • .: مرکز مطالعات ماد
  • .: گروه ایوان پارسی
  • .: گروه بازاریابی و تبلیغات نور
آبادسازان