بازگشت
Loading

 • همکاران
  هیربد هودفر

  واحد مدیریت

  هیربد هودفر

  سمت: مدیر مجتمع تجاری آوا سنتر


  • مسئول منابع انسانی و امور اداری: مانا فریادرس
   مانا فریادرس

   واحد مربوطه: واحد مدیریت

   سمت: مسئول منابع انسانی و امور اداری

  • مسئول دفتر مدیریت: فرنور دستوری
   فرنور دستوری

   واحد مربوطه: واحد مدیریت

   سمت: مسئول دفتر مدیریت

  • مسئول پذیرائی : اله نظر رکاب
   اله نظر رکاب

   واحد مربوطه: واحد مدیریت

   سمت: مسئول پذیرائی

 • مشاوران
  • مشاور سازه: آقای دکتر میرقادری
  • مشاور طراحی : آقای مهندس دانشمیر
  • مشاور برنامه ریزی استراتژیک : گروه مشاوره هوژان
  • مشاور مالی: آقای جعفری
  • مشاور منابع انسانی: آقای دکتر شهباز مرادی
  • مشاور اقتصادی: آقای دکتر حسین ادیب
  • مشاوران بازاریابی: :
  • .: گروه ibran
  • .: مرکز مطالعات ماد
  • .: گروه ایوان پارسی
  • .: گروه بازاریابی و تبلیغات نور
آبادسازان