بازگشت
Loading

 • همکاران

  • مدیر پروژه آوا دارسیب: مصطفی ترابی
   مصطفی ترابی

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: مدیر پروژه آوا دارسیب

  • مدیر انبارها: قاسم نورمحمدی
   قاسم نورمحمدی

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: مدیر انبارها

  • کارشناس تاسیسات مکانیکی: مصطفی حسینی
   مصطفی حسینی

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: کارشناس تاسیسات مکانیکی

  • انباردار: مهدی غفاری
   مهدی غفاری

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: انباردار

  • مدیر پروژه آوا فرزین: امیر اکبرپور نهانی
   امیر اکبرپور نهانی

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: مدیر پروژه آوا فرزین

  • رئیس کارگاه: حمیدرضا تولایی
   حمیدرضا تولایی

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: رئیس کارگاه

  • مهندس اجرایی: مرتضی محمدی
   مرتضی محمدی

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: مهندس اجرایی

  • انباردار: مصطفی کیوانفر
   مصطفی کیوانفر

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: انباردار

  • مدیر پروژه آواجنرال: شهریار خراسانی زاده
   شهریار خراسانی زاده

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: مدیر پروژه آواجنرال

  • مهندس اجرایی: حامد منصوری
   حامد منصوری

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: مهندس اجرایی

  • مهندس اجرایی: بهاره صانعی مقدم
   بهاره صانعی مقدم

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: مهندس اجرایی

  • تکنسین فنی کلیه پروژه ها: ایمان بهنام
   ایمان بهنام

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: تکنسین فنی کلیه پروژه ها

  • سرپرست کارگاه پروژه آوا دارسیب: اشکان مفخم
   اشکان مفخم

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: سرپرست کارگاه پروژه آوا دارسیب

  • انباردار: فخرالدین یایچی
   فخرالدین یایچی

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: انباردار

  • کارمند: علی شادمانی
   علی شادمانی

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: کارمند

  • مسئول دفتر فنی پروژه آوا جنرال: محمد سیاس
   محمد سیاس

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: مسئول دفتر فنی پروژه آوا جنرال

  • آوا چنرال: علیرضا حسن پور
   علیرضا حسن پور

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: آوا چنرال

  • مهندس اجرائی: پویا مقیمی
   پویا مقیمی

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: مهندس اجرائی

  • مهندس اجرائی: امید اسلامی نژاد
   امید اسلامی نژاد

   واحد مربوطه: واحد اجرایی

   سمت: مهندس اجرائی

 • مشاوران
  • مشاور سازه: آقای دکتر میرقادری
  • مشاور طراحی : آقای مهندس دانشمیر
  • مشاور برنامه ریزی استراتژیک : گروه مشاوره هوژان
  • مشاور مالی: آقای جعفری
  • مشاور منابع انسانی: آقای دکتر شهباز مرادی
  • مشاور اقتصادی: آقای دکتر حسین ادیب
  • مشاوران بازاریابی: :
  • .: گروه ibran
  • .: مرکز مطالعات ماد
  • .: گروه ایوان پارسی
  • .: گروه بازاریابی و تبلیغات نور
آبادسازان