بازگشت
Loading

 • همکاران

  • رئیس تدارکات: سمیرا عباسی
   سمیرا عباسی

   واحد مربوطه: واحد پشتیبانی

   سمت: رئیس تدارکات

  • کارشناس ارشد خرید: اصغر زارع کاریزی
   اصغر زارع کاریزی

   واحد مربوطه: واحد پشتیبانی

   سمت: کارشناس ارشد خرید

  • کارشناس امور خرید آواسنتر: حسین ریاحی
   حسین ریاحی

   واحد مربوطه: واحد پشتیبانی

   سمت: کارشناس امور خرید آواسنتر

  • مسئول پذیرائی و خدمات: الماس رسولی
   الماس رسولی

   واحد مربوطه: واحد پشتیبانی

   سمت: مسئول پذیرائی و خدمات

 • مشاوران
  • مشاور سازه: آقای دکتر میرقادری
  • مشاور طراحی : آقای مهندس دانشمیر
  • مشاور برنامه ریزی استراتژیک : گروه مشاوره هوژان
  • مشاور مالی: آقای جعفری
  • مشاور منابع انسانی: آقای دکتر شهباز مرادی
  • مشاور اقتصادی: آقای دکتر حسین ادیب
  • مشاوران بازاریابی: :
  • .: گروه ibran
  • .: مرکز مطالعات ماد
  • .: گروه ایوان پارسی
  • .: گروه بازاریابی و تبلیغات نور
آبادسازان