بازگشت
Loading

معرفی هیئت مدیره

 • محمدرضا مفخم
  محمدرضا مفخم

  عضو هیات مدیره

 • امیرحسین مفخم
  امیرحسین مفخم

  عضو هیات مدیره و مدیر عامل

 • امیر معالی
  امیر معالی

  عضو هیات مدیره

 • هیربد هودفر
  هیربد هودفر

  عضو هیات مدیره

 • عباس مفخم
  عباس مفخم

  عضو هیات مدیره

 • محمد صانعی مقدم
  محمد صانعی مقدم

  عضو علي البدل

آبادسازان