بازگشت
Loading

اخبار و رویدادها

عقد قرارداد ساخت اسکلت فلزی پروژه آوا فرزین
* قرارداد ساخت اسکلت فلزی پروژه آوا فرزین مابین  گروه آبادسازان  و شرکت عمران سوله که بیش از 25 سال در صنعت ساخت انواع اسکلت های فلزی فعالیت دارد و  یکی از بزرگترین و معتبرترین سازندگان اسکلت فلزی بحساب می آید. منعقد گردید.

* و با توجه به اینکه اخذ مجوز پروژه از شهرداری بطول انجامید گروه آبادسازان تصمیم براین دارد که با افزایش سرعت و دقت در اجرای پروژه ، بمیزان 10 ماه از زمان برنامه ریزی اولیه اجرای پروژه بکاهد .


تاریخ درج: 1394/11/12
آبادسازان