بازگشت
Loading

آوا دارسیب
آدرس پروژه: شهرستان دماوند، جابان، روستای سرخده
وضعیت پروژه: انجام شده (1398) وضعیت فروش: ---
کاربری: تفریحی مساحت زمین: ---
مساحت زیربنای مفید (مترمربع): --- مساحت زیربنای مشاع (مترمربع): ---
نوع نما: ---
نوع سازه: --- نوع سقف: ---
تعداد طبقات: --- تعداد واحد: ---
تعداد پارکینگ: --- تعداد انباری: ---
ارتفاع لابی: --- مساحت لابی (مترمربع): ---
ارتفاع سقف: --- مساحت استخر (مترمربع): ---
مساحت سالن ورزش (مترمربع): --- مساحت سالن اجتماعات (مترمربع): ---
کارفرما و مجری: --- مدیر پروژه: آقای مهندس ترابی
طراح: --- مهندس ناظر: ---
مدیر کارگاه: ---
آبادسازان